Użytkownicy online: 4
Granice poznania Chopina - książka
Jeffrey Kallberg
Granice poznania Chopina. Płeć, historia i gatunki muzyczne
  • Granice poznania Chopina - książka

  • Kategoria:Chopin » Książki » Biografie
  • Dostępność: Brak

Cena: 45,00 zł


    Podzieliwszy swoją książkę na trzy części, skupione kolejno wokół problematyki relacji pomiędzy gatunkiem a społecznymi ideologiami oraz stereotypami, wokół związków między społecznymi konstruktami a możliwym przebiegiem procesu kompozycyjnego i wreszcie – wokół zagadnień związanych z pojmowaniem dzieła muzycznego związanego nierozerwalnie z jego obecnością i odbiorem w społeczeństwie, Kallberg w siedmiu rozdziałach konfrontuje w przeszłe i współczesne spojrzenie nie tylko na twórczość Chopina, lecz także na niego samego, jako postać w zasadzie kontrowersyjną, niejednoznaczną i na pewno nie do końca poznaną, opierając się przy tym na przebogatej dokumentacji i ani na chwilę nie tracąc z oczu Chopinowskich partytur.